• Район:
  • Обща площ: 156 m2
  • Стаи: 4
  • Етаж:
  • Състояние: : До клчюч
  • Отопление: електричество
  • Референтен номер: 1812