• Район:
  • Обща площ: 178 m2
  • Стаи: 4
  • Етаж: 6/6
  • Състояние: : До клчюч
  • Отопление: индивидуално
  • Референтен номер: 2467