header image

УСЛУГИ

УСЛУГИ

Юридически услуги


Юридически услуги

Вашият рускo-български адвокат: Регистрация на фирма и бизнес, ескорт при сделки с недвижими имоти, имиграционни услуги, друга правна помощ.

Правна консултация

 • консултация от адвокат по наказателно дело
 • консултация от адвокат по гражданско дело

Изготвяне на юридически документи и оформяне на сделки

 • подготвяне на документи по гражданско дело
 • подготвяне на документи към прокуратурата и надзорен орган
 • съставяне на проект на договор, оформяне на сделка

Участие в съдебни дела

 • съдебен адвокат в наказателни процеси
 • съдебен адвокат в граждански процеси
 • адвокат по изпълнителни процеси

Оформяне на сделка и бизнес, нотариални действия

 • помощ при дейността на юридическо лице,
 • съставяне и разглеждане на стопански договори
 • развитие на нормативна база на предприятие
 • водене на счетоводство
 • абонаментно обслужване
 • данъчно възстановяване на ДДС
 • нотариални действия

Регистрация и ликвидация на фирми

 • регистрация и ликвидация на фирми (ООД и др.)
 • регистрация и ликвидация на дружества
 • създаване на представителства и филиали
 • регистрация и ликвидация на организации с нестопанска цел
 • юридически адреси, наем на офис

Миграционна помощ на юрист и адвокат

 • миграционна помощ в Европейския съюз

Недвижими имоти 2024 от IBG Property © all rights reserved US

ПРОДАЙТЕ С НАС